Diễn đàn kỹ thuật Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải

Bởi phamicha, lúc 13/4/14
[​IMG]
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2014; căn cứ đề nghị của Bệnh viện Việt Tiệp về việc bổ...