phamicha's Recent Activity

  1. phamicha đã trả lời vào chủ đề Máy đo sâu hồi âm đơn tia, vận hành, khai thác, sử dụng.

    Em liên hệ bên bộ môn hoặc trung tâm nhé, có sách hướng dẫn sử dụng chi tiết đó. Ko chắc là có dịch tiếng việt rồi hay chưa?

    21/6/17