Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Diễn đàn kỹ thuật Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải.

  1. zero88 đã thích bài viết của phamicha trong chủ đề Máy đo sâu hồi âm đơn tia, vận hành, khai thác, sử dụng.

    Em liên hệ bên bộ môn hoặc trung tâm nhé, có sách hướng dẫn sử dụng chi tiết đó. Ko chắc là có dịch tiếng việt rồi hay chưa?

    22/6/17 lúc 09:10
  2. phamicha đã trả lời vào chủ đề Máy đo sâu hồi âm đơn tia, vận hành, khai thác, sử dụng.

    Em liên hệ bên bộ môn hoặc trung tâm nhé, có sách hướng dẫn sử dụng chi tiết đó. Ko chắc là có dịch tiếng việt rồi hay chưa?

    21/6/17
Đang tải...