Diễn đàn kỹ thuật Bảo Đảm An Toàn Hàng Hải

Bởi phamicha, lúc 14/4/14
[​IMG]
Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-ĐHHHVN, Công đoàn Trường đã tổ chức giải thi đấu thể thao truyền thống chào mừng 58 năm ngày thành lập Trường Đại học Hàng hải Việt Nam từ ngày 24/3/2014 đến ngày 31/3/2014 nhằm mục đích...
Bởi phamicha, lúc 14/4/14
[​IMG]
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ
Sáng ngày 14/04/2014 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý đã tham dự và chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình cung cấp...
Bởi phamicha, lúc 13/4/14
[​IMG]
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2014; căn cứ đề nghị của Bệnh viện Việt Tiệp về việc bổ...